Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Dokumenty dotyczące zgłoszenia dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 (pobierz)

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu Publicznym Nr 31 w Rzeszowie w okresie epidemii koronawirusa (pobierz)

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (pobierz)