Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Przetargi

Przetargi

 

 

do 130 000 złotych

część 1 - tusze i tonery; część 2 - środki czystości

powyżej 130 000 złotych

 

  • Zamawiający Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 ul. Dębicka 288, 35-213  Rzeszów zaprasza do złożenia ofert na: „Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie” z podziałem na 2 zadania:
    • Zadanie 1 - Częściowy remont dachu
    • Zadanie 2 - Wykonanie remontu kotłowni

zgodnie ze specyfikacją asortymentową załączoną do zapytania ofertowego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (kliknij aby zobaczyć)

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie_ofertowe
Zal. 1-PFU Remont kotłowni
Projekt budowlany - technologia modernizacji kotłowni wodnej niskotemperaturowej - opis techniczny
Projekt budowlany - technologia modernizacji kotłowni wodnej niskotemperaturowej - rysunki
Projekt budowlany sali sportowej z zapleczem - opis techniczny
Projekt budowlany sali sportowej z zapleczem - rysunki
Zal_2-oswiadczenie (plik *.pdf)

Zal_2-oswiadczenie (plik *.docx)

Zal_3-Oferta (plik *.pdf)

Zal_3-Oferta (plik *.docx)

Zal_4-wzor_umowy

Zal_5-klauzula_informacyjna_RODO