Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

W pełni pojmując istotę zmian cywilizacyjnych i mentalnych zachodzących na świecie 
na przełomie wieków, nasza szkoła podejmuje się misji nauczania i wychowania zapewniając
dzieciom wszechstronny rozwój w oparciu o prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno 
jako chrześcijańskie i poza chrześcijańskie wartości.

Kształcąc i wychowując będzie uświadamiać wychowankom wyczerpujące odpowiedzi 
na trzy metaforyczne pytania: Skąd przychodzisz? Jak sobie radzisz? Dokąd zmierzasz? 

Zmieniający się świat doby informatycznej stawia wysoką poprzeczkę intelektualną, 
którą uczniowie będą pokonywać. Z drugiej strony szkoła dołoży starań by dziecko opuszczające
szkolne mury było świadome siły tradycji dziedziczonej po przodkach 
oraz zdrowe, w pełni rozkoszujące się własną aktywnością fizyczną i umysłową.

Wrażliwość i ekspansywność,
prawość i siła woli,
refleksyjność i wiara w siebie,
to oblicze naszego absolwenta.

79+259

przedszkolaków + uczniów

39

nauczycieli

3+16

oddziały + klas

Egzaminy już za:
Za chwilę wakacje!

Kalendarz wydarzeń szkolnych

May 2022
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31