Skład Rady Rodziców

Drukuj

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 

Przewodniczący: pani Monika Bal-Bocheńska


Z-ca przewodniczącego: pan Daniel Maślanka


Sekretarz/skarbnik: pan Krzysztof Bury

  1. pani Kinga Majta    
  2. pani Dagmara Mijalna