Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rzeszowie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana III Sobieskiego, Przedszkole Publiczne Nr 31

Lista wychowawców

Wykaz Wychowawstw w roku szkolnym 2019/2020:

klasa 1a

p. Marta Płaza

klasa 1b

p. Elżbieta Michałowska

klasa 1c

p. Anna Sztaba

klasa 2a

p. Agnieszka Grodecka

klasa 2b

p. Ewa Grala

klasa 3a

p. Iwona Witowska-Niedbalec

klasa 3b

p. Agnieszka Mikulec

klasa 4a

p. Dorota Hejnas 

klasa 4b

p.  Paweł Iwaszek

klasa 5a

p. Paweł Bartłomiejczuk

klasa 6a

p. Edyta Łagowska

klasa 6b

p. Agnieszka Rak

klasa 6c

p. Beata Panasiuk

klasa 7a

p. Marzena Mikulec

klasa 7b

p. Kamila Dąbrowiecka

klasa 8a

p. Dominika Wójcik

klasa 8b

p. Mariusz Turzański